Plníme Vaše sny o domově ve skutečnost

KE STAŽENÍ - FORMULÁŘE PRO STAVEBNÍ ÚŘAD

 

OHLÁŠENÍ STAVBY - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
ohlaseni_stavby.doc (78,5 kB)
vzor_vyplneni__ohlaseni_stavby.doc (82,5 kB)
 

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ - Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
zadost_o_stavebni_povoleni.doc (104,5 kB)
vzor_vyplneni_zadost_o_stavebni_povoleni.doc (104,5 kB) 

 

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI o podmínkách provedení jednoduchých staveb - Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
zadost_o_uzemne_planovaci_informaci_o_podminkach_provedeni_jednoduchych_staveb.doc (63,5 kB)
vzor_vyplneni__zadost_o_uzemne_planovaci_informaci_o_podminkach_provedeni_jednoduchych_staveb.doc (60 kB)

 

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY - Příloha č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
oznameni_o_uzivani_stavby.doc (54,5 kB) 
vzor_vyplneni_oznameni_o_uzivani_stavby.doc (55 kB)
 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - Příloha č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.doc (74 kB)
vzor_vyplneni_zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.doc (73 kB)

 

PLNÁ MOC
plna_moc.doc (42,5 kB)

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍHO DOZORA
cestne_prohlaseni_stavebniho_dozora__ze_bude_vykonavat_odborne_vedeni_provadeni_stavby.doc (40,5 kB)