Plníme Vaše sny o domově ve skutečnost

Ohlášení stavby nebo stavební povolení?

27.10.2010 15:15

Od 1. ledna 2007 platí nový stavební zákon /zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)/, který přináší některé nové instituty a některé nové postupy, jednak na úseku územního plánování, ale i v části stavebního řádu.

Ohlášení stavby nebo stavební povolení u rodinného domu? Tyhle údaje nejsou plně platné pro stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé         ovlivnit, typicky jsou jimi nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba   dopravní a občanské infrastruktury, dále všechny stavby, u kterých bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změny stavby, která je kulturní památkou.

Ohlášení stavby

 • Budete-li stavět dům se zastavěnou plochou do 150 m2, jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m, nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu s územně plánovací informací, stát v zastavěném území a nesmí mít požadavky na novou infrastrukturu. Není třeba územního řízení, stačí územně plánovací informace.
 • Projektová dokumentace je rozsahem stejná jako pro stavební povolení.
 • Lhůta na vyřízení je 40 dní
 • Cena – zdarma
 • Kolaudace není nutná, stačí oznámení stavebnímu úřadu.
 • Doklady a formuláře
 • K ohlášení je formulář 3,5 strany + 11 příloh.
 • Výstavbu lze realizovat svépomocí.
 • Správní řízení neprobíhá
 • Pokuta za stavbu bez ohlášení až 200.000 Kč
 • Písemný doklad od sousedů, že byli informování o stavbě a že proti ni mohou do 15 ti dní podat na stavební úřad námitky

Stavební povolení

 • Budete-li stavět dům který nesplňuje požadavky ohlášení stavby. Musíte absolvovat územní řízení a získat územní rozhodnutí
 • Projektová dokumentace je rozsahem stejná jako pro ohlášení stavby
 • Lhůta na vyřízení je 60 dní
 • Cena – 300 Kč kolek
 • Kolaudace není nutná, stačí oznámení stavebnímu úřadu.
 • Doklady a formuláře – K ohlášení je formulář 4,5 strany + 9 příloh
 • Výstavbu lze realizovat pouze oprávněnou firmou.
 • Správní řízení probíhá
 • Pokuta za stavbu bez stavebního povolení až 1,000.000 Kč
 • Sousedé jsou účastníky stavebního řízení – stavebního povolení.

 

POZOR
Důkladně si ověřte, že na pozemku vůbec může vzniknout dům podle Vašich představ. Pokud kupujete parcelu za účelem výstavby domu, nechte si        potvrdit tuto skutečnost raději na stavební úřadě. Tam také zjistíte, zda třeba jednou nepovede okolo dálnice, nebo nedaleko nebude stát továrna.